pirmdiena, 2014. gada 3. februāris

Ap.d.2:41

Kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojās ap trīs tūkstoši dvēseļu.