trešdiena, 2014. gada 26. februāris

1.Sam.2:10

Tas Kungs tiesās zemes galus, un Viņš dos spēku Savam ķēniņam.