piektdiena, 2014. gada 31. janvāris

Sal.pam.12:18

Kas paradis neapdomīgi runāt, nereti iedur kā ar zobenu, bet zinīga cilvēka valoda ir kā dziedinātājas zāles.