pirmdiena, 2014. gada 27. janvāris

Ps.145:9

Tas Kungs ir labsirdīgs pret visiem, un Viņa žēlastība aptver visus Viņa radījumus.