trešdiena, 2014. gada 1. janvāris

Jņ.10:10

Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.