trešdiena, 2014. gada 1. janvāris

Ec.20:12

Es devu tiem arī Savas svētās dienas, kas ir derības zīme starp Mani un viņiem.