piektdiena, 2014. gada 24. janvāris

Ap.d.13:52

Mācekļi bija prieka un Svētā Gara pilni.