trešdiena, 2014. gada 22. janvāris

1.Sam.12:22

Tam Kungam ir paticis jūs darīt par Savu tautu.