trešdiena, 2013. gada 18. decembris

Jes.42:8

Es esmu Tas Kungs, tas ir Mans Vārds, Savu godu Es citam nedošu, nedz Savu slavu elkiem.