piektdiena, 2013. gada 4. oktobris

Sal.pam.12:20

Tie, kas mudina uz mieru, sagādā prieku.