svētdiena, 2013. gada 20. oktobris

Lk.12:4

Jums, Saviem draugiem, Es saku: nebīstieties no tiem, kas nonāvē miesu un pēc tam vairs nespēj neko darīt.