pirmdiena, 2013. gada 21. oktobris

Ec.36:27

Es jums došu Savu Garu un jūs vadīšu, ka jūs staigāsit Manos likumos un sargāsit un pildīsit Manas tiesas.