pirmdiena, 2013. gada 7. oktobris

Dan.2:28

Ir Dievs debesīs, kas atklāj noslēpumus.