pirmdiena, 2013. gada 21. oktobris

2.Kor.3:6

Dievs mūs darījis spējīgus kalpot jaunajai derībai.