pirmdiena, 2013. gada 28. oktobris

1.Ķēn.18:37

Atbildi man, Kungs, atbildi man, lai šī tauta zina, ka Tu, Kungs, esi Dievs un ka Tu pats viņu sirdīm esi licis atgriezties!