trešdiena, 2013. gada 11. septembris

Mk.10:43

Kas no jums grib tapt liels, tas lai ir jūsu sulainis.