trešdiena, 2013. gada 25. septembris

Jņ.12:45

Kas Mani redz, redz To, kas Mani sūtījis.