svētdiena, 2013. gada 22. septembris

Ebr.4:10

Kas iegājis Viņa atdusā, tas arī pats dusējis no saviem darbiem kā Dievs no Saviem.