trešdiena, 2013. gada 4. septembris

Dan.2:47

Ķēniņš sacīja vaļsirdīgi Daniēlam: "Patiesi, jūsu Dievs ir visu dievu Dievs un visu ķēniņu Kungs."