pirmdiena, 2013. gada 1. jūlijs

1.Pet.3:9

Neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nedz zaimus ar zaimiem, turpretim svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību.