pirmdiena, 2013. gada 20. maijs

Ps.4:2

Uzklausi manus saucienus, manas taisnības Dievs!