pirmdiena, 2013. gada 20. maijs

Lk.22:32

Es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos.