trešdiena, 2013. gada 17. aprīlis

Rom.10:12

Pār visiem ir tas pats Kungs, kas parāda Savu bagātību visiem, kas Viņu piesauc.