svētdiena, 2013. gada 21. aprīlis

Ps.115:12

Tas Kungs mūs piemin, Viņš mūs svētīs.