otrdiena, 2013. gada 9. aprīlis

Kol.2:7

Sakņodamies Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā!