svētdiena, 2013. gada 17. marts

2.Moz.15:26

Es esmu Tas Kungs, jūsu ārsts.