trešdiena, 2013. gada 6. marts

1.Jņ.3:18

Bērniņi, nemīlēsim vārdiem, nedz ar mēli, bet ar darbiem un ar patiesību!