ceturtdiena, 2012. gada 18. oktobris

Ps.33:4

Taisni ir Tā Kunga vārdi, un visi Viņa darbi ir pilni uzticības.