piektdiena, 2012. gada 19. oktobris

Joēla 2:1

Tā Kunga diena nāk, tā ir jau tuvu.