trešdiena, 2012. gada 17. oktobris

Atkl.19:5

Slavējiet mūsu Dievu, visi Viņa kalpi, kas Viņu bīstas, mazie un lielie.