pirmdiena, 2012. gada 22. oktobris

5.Moz.7:7-8

Ne tāpēc, ka jūs būtu lielākā no visām tautām, Tas Kungs jums ir bijis labvēlīgs un ir jūs izredzējis - jūs jau esat mazākā no visām tautām -, bet tāpēc, ka Viņš jūs ir mīlējis.