pirmdiena, 2012. gada 22. oktobris

1.Kor.1:28

Kas pasaulē zems un nicināts un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas.