svētdiena, 2012. gada 12. augusts

Ps.65:10

Dieva strautā ūdens papilnam.