pirmdiena, 2012. gada 16. jūlijs

Jes.26:12

Kungs, Tu mums dosi mieru, jo Tu mums esi visus mūsu darbus pašķīris.