trešdiena, 2012. gada 18. jūlijs

Cah.8:21

Iesim pielūgt To Kungu un meklēt To Kungu Cebaotu; es arī iešu!