svētdiena, 2012. gada 29. jūlijs

1.Tim.3:16

Viņš ir skatīts miesā, taisnots Garā, parādījies eņģeļiem, sludināts tautām, ticēts pasaulē, uzņemts godībā.