pirmdiena, 2012. gada 16. jūlijs

1.Kor.15:10

No Dieva žēlastības es esmu, kas es esmu.