piektdiena, 2012. gada 4. maijs

Rom.11:29

Neatceļamas ir Dieva žēlastības dāvanas un Viņa aicinājums.