ceturtdiena, 2012. gada 3. maijs

Ps.16:8

Es skatīju To Kungu savā priekšā vienumēr.