ceturtdiena, 2012. gada 31. maijs

Ps.119:165

Kas Tavu bauslību mīl, tiem ir liels miers, un tie nekur neklūp.