ceturtdiena, 2012. gada 24. maijs

Jes.50:2

Vai tad Mana roka tiešām ir par īsu, ka tā nevarētu atsvabināt?