pirmdiena, 2012. gada 21. maijs

Jēk.4:8

Tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies jums.