piektdiena, 2012. gada 25. maijs

Ef.5:20

Pateicieties vienumēr un par visu Dievam Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdā.