piektdiena, 2012. gada 18. maijs

2.Kor.9:7

Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl.