ceturtdiena, 2012. gada 3. maijs

2.Kor.5:9

Tāpēc, vai pie Tā Kunga mājās būdami vai vēl svešumā, mēs cenšamies, lai būtu Viņam patīkami.