trešdiena, 2012. gada 30. maijs

1.Tim.3:15

Dieva nams, kas ir dzīvā Dieva draudze, patiesības balsts un pamats.