otrdiena, 2012. gada 13. marts

Tit.2:13

Gaidīdami svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu Pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu;