trešdiena, 2012. gada 7. marts

5.Moz.10:17

Tas Kungs, jūsu Dievs, ir dievu Dievs un ir kungu Kungs, ir liels, stiprs un bargs
Dievs, kas neviena vaigu neuzlūko un uzpirkšanas dāvanas neņem.