pirmdiena, 2012. gada 12. marts

3.Jņ.8

Tad nu mums pienākas tādus uzņemt, lai mēs kļūtu patiesības līdzdarbinieki.