pirmdiena, 2012. gada 23. janvāris

Jon.2:7

Tu esi licis manai dzīvībai pacelties augšup un izglābis to no pazušanas, ak, Kungs, mans Dievs!